Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 23β
Πέρα χωριό Νήσου

info@i-barista.com.cy